START
  O FIRMIE
  OFERTA
  CENNIK
  PROMOCJE
  KONTAKT 

CENNIK

 

Prowadzona przez biuro ELIDA polityka cenowa sprawia, że wysokość miesięcznej opłaty ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem na drodze negocjacji.

 

Na wysokość opłat wpływ mają:
* forma prawna firmy,
* ilość i rodzaj ewidencji,
* ilość dokumentów księgowych,
* ilość zatrudnionych pracowników i wspólników.

 

 !!! UWAGA !!!

Podmioty, które zmienią dotychczasowe biura rachunkowego na nasze otrzymują stałą zniżkę w wysokości 10% ceny usługi jaką płacili w poprzednim biurze rachunkowym. PROMOCJE

 

 

  

Poniżej zamieszczony cennik ma jedynie charakter orientacyjny.

Opłata za usługi świadczone przez Biuro Rachunkowe ELIDA przy uwzględnieniu powyższych zależności plasują się na poziomie:

Ryczałt Ewidencjonowany Bez VAT
dowolna liczba dokumentów                                           150 zł

 Ryczałt Ewidencjonowany Z VAT
do 75 dokumentów księgowych                                     150 zł
od 75 do 150 dokumentów księgowych                          200 zł
150 i więcej dokumentów księgowych                           250 zł

 Księga Przychodów i Rozchodów Bez VAT
do 50 dokumentów księgowych                                     150 zł
od 50 do 100 dokumentów księgowych                          200 zł
od 100 do 150 dokumentów księgowych                        250 zł
od 150 do 200 dokumentów księgowych                        300 zł
więcej niż 200 dokumentów księgowych           Do uzgodnienia

 Księga Przychodów i Rozchodów Z VAT
do 10 dokumentów księgowych                                  200 zł
od 10 do 50 dokumentów księgowych                         250 zł
od 50 do 100 dokumentów księgowych                       300 zł
od 100 do 150 dokumentów księgowych                     350 zł
od 150 do 200 dokumentów księgowych                     400 zł
więcej niż 200 dokumentów księgowych         Do uzgodnienia

 Księgi Handlowe
do 50 dokumentów księgowych*                                  500 zł
od 50 do 100 dokumentów księgowych*                     1000 zł
od 100 do 150 dokumentów księgowych*                   1400 zł
od 150 do 200 dokumentów księgowych*                   1800 zł
więcej niż 200 dokumentów księgowych*         Do uzgodnienia

Obsługa kadrowo-płacowa                                        35 zł 

Obsługa umów cywilno-prawnych                            20 zł

 * 1 strona wyciągu bankowego jest traktowana jak 3 dokumenty księgowe

Wszystkie ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23 % podatku VAT

 Wniosek o zwrot VAT
Wypełnienie wniosku
                                                    60 zł
Opłata za każdą fakturę, którą do nas dostarczysz             2 zł*

* do 10 pozycji towarów na fakturze.
Faktury z większą ilością pozycji liczone są jako kolejna faktura za każdą rozpoczętą 10-tkę pozycji
(np.18 pozycji to 2 faktury), faktury korygujące mają stałą opłatę 2 zł za sztukę.

 

 

W celu ustalenia indywidualnej oferty oraz ceny za usługę prosimy o wypełnienie zamieszczonej poniżej karty informacyjne oraz przesłanie jej na adres e-mailowy kontakt@elidabiuro.pl

 


Po analizie Państwa firmy nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w celu przestawienia oferty współpracy.  

 

Pobierz kartę informacyjną

 

 

  START | O FIRMIE | OFERTA | CENNIK | PROMOCJE | KONTAKT

Copyright 2011 NatiD
Design by Templates Box. Create a free website.